Niemieckie Płytki

Schody wejściowe, tarasy, balkony i elementy małej architektury (np. grille) pokryć jest najlepiej płytkami klinkierowymi. Cechuje je bardzo wysoka trwałość i komfort użytkowania. Podczas ich montażu przestrzegać należy jednak kilku ważnych zasad, a najlepiej powierzyć to zadanie wyspecjalizowanej ekipie wykonawczej.
Podobnie jak w przypadku montażu innych okładzin ceramicznych ważnym jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Należy rozpocząć od jego dokładnego oczyszczenia. Koniecznym jest sprawdzenie czy podłoże jest odpowiednio związane i wypoziomowane, stabilne, wytrzymałe oraz czy nie jest zbyt wilgotne.
Następnym etapem jest zabezpieczenie podłoża przed wpływem wilgoci. Zastosowanie środków gruntujących i mas hydroizolacyjnych jest nieodzowne i gwarantuje wysoką trwałość wykonanych prac. Masa hydroizolacyjna (płynna folia) to element systemu którego w naszym klimacie nie należy pominąć, pomimo dość wysokich kosztów jego zastosowania.
Po związaniu powłok izolacyjnych można przystąpić do właściwego klejenia płytek. Używać należy wysokoelastycznych, najlepiej rozpływnych zapraw klejowych uznanych producentów.
Dobrze jest zdecydować się na jeden kompletny system chemii budowlanej wybranego producenta.

 

Powodem niezastosowania się do przedstawionej technologii są widoczne często uszkodzenia wykonanych schodów. Polegają one na pęknięciu płytki schodowej równolegle do krawędzi kapinosa (stopnia), a z czasem do odspojenia i odpadnięcia jej fragmentu. Decydujące znaczenie ma tutaj nie przyklejanie kapinosa do powierzchni stopnia oraz nie wypełnianie spoiny pod kapinosem nieodkształcalnym materiałem (fugą).

 

Następny etap montażu płytek schodowych to ich fugowanie. Wykonuje się je w taki sam sposób jak fugowanie wszystkich innych okładzin ceramicznych z tym że trzeba zwrócić uwagę na uziarnienie zastosowanej spoiny. Coraz częściej z doskonałym efektem stosowane są spoiny gruboziarniste, umożliwiające wypełnianie przerwy między płytkami szerokości nawet 25mm.

 

Mycie i bieżąca pielęgnacja klinkierowych płytek schodowych nie sprawia żadnych kłopotów. Stosuje się do tego celu wodę i ewentualnie powszechnie występujące domowe środki czystości.

W naszej ofercie znajduje się także wiele specjalistycznych środków czyszczących i konserwujących m.in. firmy MAPEI ; HG ; SANNPROFI ; FILA które nie tylko usuwają zanieczyszczenia, ale także uniemożliwiają trwałe osadzenie się brudu. Mycie płytek w przyszłości staje się przez to łatwiejsze.