Na każdym opakowaniu powinny być następujące dane:

  1. Data produkcji (dzień, miesiąc, rok)
  2. Nazwa kolekcji
  3. Gatunek
  4. Wymiar
  5. Kaliber wraz z tabelą kalibracji
  6. Odcień

Kaliber jest to zakres tolerancji wymiarowej, różnica między dopuszczalnymi granicznymi wymiarami. W granicach tolerancji określane są grupy wymiarowe – kalibry. Dlatego też, w ramach tolerancji ustalonej przez normy, płytki są grupowane w partie o tym samym kalibrze.
Odcień jest to barwa charakteryzujący daną partię płytek. W toku produkcji nie jest możliwe uzyskanie jednakowej tonacji dla całej partii, dlatego przed fazą pakowania następuje segregacja płytek. Następuje zgrupowanie płytek o jednakowym odcieniu, czyli według tonacji.
Należy pamiętać, że płytki układane na jednej płaszczyźnie powinny mieć ten sam kaliber i ten sam odcień. Aby to uzyskać wszystkie płytki powinny być z jednej partii oznaczonej tą samą datą produkcji.
Bardzo ważne !!!
Przed ułożeniem należy sprawdzić jakość płytek, odcień i wymiar. W tym celu porównaj płytki z różnych kartonów.